Κατηγορίες

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ / delegations - our suppliers

Αντιπροσωπεύοντας τη SIKA HELLAS Α.Β.Ε.Ε. αποκλειστικά για το νομό Ευβοίας έχει εξειδικευτεί στους τομείς της στεγάνωσης, συντήρησης, σφράγισης και συγκόλλησης καθώς και στην εφαρμογή πρωτοποριακών υλικών από τα θεμέλια ως την οροφή των νέων κατασκευών.

H Sika, ξεκινώντας από την Ελβετία το 1910, έχει κατορθώσει με την παρουσία της σε περίπου 100 χώρες να θεωρείται από τις πιο σημαντικές εταιρείες στο κλάδο των ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού.  

Ενδεικτικά και μόνο στο ευρύτατο φάσμα των υλικών της περιλαμβάνει πρόσμικτα σκυροδετήσεων, βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης και εκτόξευσης, ειδικά κονιάματα και βελτιωτικά κονιαμάτων, υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, προστατευτικές επιστρώσεις σκυροδέματος και σιδήρου, συστήματα σφραγίσεων αρμών, πολυμερείς μεμβράνες κτλ.  

Η εταιρεία Sika Hellas ιδρύθηκε ως θυγατρική της Sika Ελβετίας το 1995.     Η Εταιρία Penetron International  αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης  στον τομέα της στεγανοποίησης, προστασίας & επισκευής σκυροδέματος και έχει εφαρμοστεί σε έργα υψηλων απαιτήσεων σε όλον τον κόσμο, σε ένα ευρύφάσμα κρίσιμων εφαρμογών , όπως σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ,εγκαταστάσεις αποθήκευσης χημικών , κατασκευή σηράγγων κλπ

 

Αξιόπιστα και δοκιμασμένα Αυστριακά συστήματα εξωτερικής Θερμομόνωσης που ξεπερνούν τα υψηλότερα όρια θερμομονωτικών συντελεστών.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, delegations, our, suppliers