| ΔΟΜΙΚΗ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΕ

Ειδικά έργα υψηλής τεχνολογίας
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μεθόδων και υλικών κατασκευών.
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο Δομικών Υλικών-Χημικών Κατασκευών

H τεχνογνωσία μας στη διάθεσή σας!

Όραμά μας η συνεχής εξέλιξη των έργων μας, βασισμένη στην εμπειρία και την αξιοπιστία της μητρικής εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ.

Χρησιμοποιώντας πάντα καινοτόμα υλικά και συστήματα υψηλής ποιότητας, κατασκευάζουμε έργα υψηλών προδιαγραφών & μακροπροθέσμων τεχνικών λύσεων, αφοσιωμένοι στα υψηλά τεχνικά πρότυπα που η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει θέσει εδώ και 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο των μεγάλων έργων.

Η ΔΟΜΙΚΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΕ παίρνοντας τη σκυτάλη και αντλώντας πολύτιμη εμπειρία από τη μητρική ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ στοχεύει στη συνέχεια της δημιουργίας έργων απαιτήσεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Εξειδίκευσή μας:

 • Ειδικά έργα υψηλής τεχνολογίας
 • Αρχιτεκτονική σχεδίαση & υλοποίηση κατασκευών
 • Ενίσχυση και αποκατάσταση μνημείων
 • Δημόσια & ιδιωτικά έργα
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Ξενοδοχιακές εγκαταστάσεις
 • Γεωτεχνικά έργα, ειδικές θεμελιώσεις, μικροπάσσαλοι
 • Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος
 • Θαλάσσια & λιμενικά έργα
 • Ελαφριά προκατασκευή, οικίες με ξύλινο σκελετό
 • Έρευνα & τεχνολογία υλικών