Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας θέρμανσης επηρεάζουν την επιβίωσή μας.

Στόχος η μείωση κατά 45% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, και οι μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Ακόμα κι έτσι, πιθανότατα, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια αύξηση 2,4°C έως το 2100.

Συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια πρόκληση του 2050, και συνεισφέροντας στην κοινωνία και το περιβάλλον η εταιρεία μας: