Ειδικά υλικά και τεχνολογία κατασκευών για έργα αντισεισμικής , βιοκλιματικής και ενεργειακά αυτόνομης κατοικίας