Μονωτικά – επισκευαστικά υλικά, νέες τεχνολογίες, εποξειδικά βιομηχανικών δαπέδων
Φωτογ. κατασκευές : ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ