Κατασκευές ,ενισχύσεις , μονώσεις, επισκευές σε ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ : ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ