Ενός συστατικού, ελαστικά σφραγιστικά , κατάλληλα για σφράγιση διαστολικών και κατασκευαστικών αρμών μεταξύ ίδιας ή διαφορετικής φύσης υλικών, σε πορώδη ή μη υποστρώματα, όπως :
σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο , χάλυβα, διάφορα μέταλλα, κτλ.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα:
• Πολύ καλή εργασιμότητα
• Εξαιρετικό φινίρισμα wink(χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο για να <<στρώνετε>> πιέζοντας με το χέρι)
• Καλή αντοχή σε γήρανση και καιρικές επιδράσεις
• Για μεγάλης κινητικότητας αρμούς
• Πρόσφυση χωρίς εφαρμογή ασταριού σε πολλά πορώδη και μη υποστρώματα
• Για υποστρώματα με παλιά σφραγιστικά που δεν βγαίνουν χρησιμοποιήστε PRIMER 3N